De huidige generatie goed opgeleide starters op de arbeidsmarkt beginnen vol enthousiasme aan hun werkzaam leven. Veel van hen denken dat ze dat leven helemaal kunnen combineren met hun oude onbekommerde leven als student. Een groot aantal lukt dat prima. Zij evolueren als het ware in de volgende fase, waarin ze langzamerhand doorkrijgen dat de dag nu eenmaal niet meer dan 24 uur heeft. Verder komen ze erachter dat werken best vermoeiend kan zijn en dus dat ze prioriteiten moeten stellen.

Een klein aantal houdt echter vast aan hun oude leven en probeert hun werk daarin te persen zonder concessies te doen. Dat gaat wel een tijdje goed, maar op een gegeven moment loopt het vast. De eerste tekenen zijn vermoeidheid, prikkelbaarheid, frequente korte verzuimperiodes (maandag/dinsdag verzuim) en dalende kwaliteit van het geleverde werk. Wat je ook vaak ziet, is dat zij slecht kunnen plannen en prioriteren. Hierdoor wordt het werk een soort molensteen die steeds zwaarder lijkt te worden. Wanneer de partner ook een drukke baan heeft, komt ook de relatie al snel onder druk te staan. De kans op langdurige uitval, de vroege burnout rond 30 jaar ligt dan op de loer.

Het is dan zaak om snel te reageren op de eerste signalen en te voorkomen dat ze rechtstreeks in de burnout glijden. Veelal wordt in dat vroege stadium al een beroep gedaan op coaches. Bij deze generatie ligt “coachverslaving” op de loer, omdat er altijd hulp was. Hierbij doel ik op remedial teachers, extra tijd bij dyslexie, cursussen assertiviteit, anti-pesttrainingen, extra training als een bepaalde techniek bij hockey niet lukt, huiswerkbegeleiding etc.

In de afgelopen jaren heb ik een nieuwe, kortdurende aanpak ontwikkeld onder de naam Coaching & Go, speciaal voor deze groep. Kernelementen daarvan zijn: prioriteren, plannen, balans werk/privé, versterken eigenwaarde en de kunst van het “neen” zeggen. De hele aanpak is op moderne leest geschoeid. De intake vindt plaats via Skype/Facetime/Telefoon. Dan krijgt de coachee een vragenlijst die deels algemeen is, deels specifiek op basis van de intake. Vervolgens wordt de eerste live afspraak gemaakt. Tijdens dat gesprek wordt de analyse van de vragenlijst doorgenomen en worden oefeningen gepresenteerd. Deze oefeningen richten zich op de 5 kernelementen. Deze oefeningen gaat de coachee doen in de periode tot de tweede afspraak. Deze tweede afspraak is een wandeling in het open veld zo nodig in het gezelschap van een goed getrainde hond. Tijdens de wandeling bespreken we de effecten van de oefeningen en formuleren we de reflectie-opdracht. De rol van de hond is te laten zien met welk gedrag je het beste resultaat krijgt. Vervolgens gaat de coachee aan de slag met de reflectie-opdracht en wordt een afspraak gemaakt voor het afsluitende gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de reflectie-opdracht en methoden om de verandering te borgen. Deze afspraak markeert het einde van het traject van 3 maanden. Om ervoor te zorgen dat de borging standhoudt, neemt de coach 3 maanden na afloop contact op met de coachee.

Door deze compacte aanpak die veel zelfwerkzaamheid kent, wordt de inzet van een langer coachingstraject voorkomen. Bovendien blijft de medewerker gewoon aan het werk. Het werk is juist belangrijk om de oefeningen te doen. Tot slot, zit er ook humor in de aanpak, zodat alles luchtig blijft en de motivatie om te veranderen op een speelse manier wordt ondersteund.