Assistis is het bureau van dr. Michel A. Dutrée. Hij heeft Assistis in 2009 opgericht vanuit zijn passie om mensen en organisaties te helpen. Deze passie is ook meteen het verbindende thema van de 6 activiteiten waarop Assistis zich concentreert. Als het gaat om complexe, politiekgevoelige en risicovolle vraagstukken voelt Assistis zich als een vis in het water. Vooral in gevallen waarbij de belangen ver uiteen liggen en de spanning al een beetje voelbaar is.

Michel Dutree

Dr. Michel A. Dutreé

Michel Dutrée (1958) heeft geneeskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit, waar hij in 1984 cum laude is afgestudeerd. Vervolgens heeft hij zich bekwaamd in de gezondheidszorgeconomie (EUR), in management, leiderschap, financiën en onderhandelen (INSEAD). In 1991 promoveerde hij bij dr. R.M. Lapré op het onderwerp ‘De introductie en spreiding van kostbare medische technologie in Nederland’.

Zijn eerste baan vond hij in de farmaceutische industrie (MSD), om daarna secretaris van de Raad van Bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum te worden. In 1989 ging hij werken voor Berenschot als senior adviseur / interim-manager en vanaf 1996 als managing director van het door hem opgerichte onderdeel Berenschot Gezondheidszorg. In 2001 werd hij statutair bestuurder van Prismant (onderzoek, advies en data-verzamelaar voor de Zorg).

Eind 2006 werd hij algemeen directeur van Nefarma, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen Nederland, waarbij hij zowel nationaal als internationaal actief is geweest. Parallel aan zijn benoeming bij Nefarma is hij door de Onderzoeksraad voor Veiligheid gevraagd te helpen bij het opzetten van de gezondheidszorgafdeling.

In 2015 is hij zich geheel gaan toeleggen op raadgeving en toezicht houden via zijn eigen bureau Assistis. Gedurende zijn hele carrière is hij maatschappelijk actief in Raden van Toezicht en Adviesraden op het gebied van sport, gezondheidszorg, geneesmiddelen en financiële dienstverlening. Daarnaast is hij regelmatig te zien als voorzitter van congressen, debatten, conferenties etc.

Activiteiten Assistis

Raadgever

Als raadgever begeleidt Assistis strategische sessies, denkt mee over strategische keuzes en doet onderzoek.

  • In de wereld van de medische diagnostiek
    • Samenwerking van de diagnostieklabs in de Haagse regio (2019)
    • Ombouw toezichthoudende structuur van een diagnostisch lab (2018-2019)
    • Begeleiding heidagen diagnostieklabs
    • Begeleiding strategie maatschappen Klinisch Chemici en Artsen-Microbioloog
  • In de wereld van maatschappen, vakgroepen en MSBs
    • Problemen binnen maatschappen (onder andere voor Urologie, MDL, Orthopedie, Kindergeneeskunde, Oogheelkunde en Psychiatrie)
    • Voeren van eindgesprekken bij werving van nieuwe maten c.q. nieuwe assistenten.
    • Bemiddelen bij geschillen tusen RvB, MSBs en vakgroepen of individuele medisch specialisten
  • In de wereld van fusies en deconcentraties bij ziekenhuizen en ziekenhuisonderdelen
    • Assistis richt zich hier met name op de advisering van de RvT/RvB op strategisch en politiek vlak. Veelal achter de schermen, soms toegevoegd aan de fusiebegeleidingscommissie
  • In de internationale wereld
    • Onderzoek klimaat in Zorg Nederland voor innovatieve Deense bedrijven (opdracht Deense ambassade)
    • Advisering herinrichting IFPMA (internationale associatie)
    • Vice-voorzitter Trust and reputation policy committee EFPIA (EU associatie)
    • Herstructurering CPLOL naar ESLA (EU associatie)
Procesleider/kwartiermaker

Procesbegeleiding is iets wezenlijk anders dan projectbegeleiding. Procesbegeleiding komt in beeld wanneer meerdere partijen met elkaar een serie afspraken hebben uit-onderhandeld. Na de onderhandelingen komt dan de fase van uitvoering en dan moeten alle afspraken in proces te worden gezet op een zodanige manier dat alle partijen meewerken aan de uitvoering.
Voorbeelden hiervan die door Michel Dutrée zijn/worden uitgevoerd:

  • Procesregie Hoofdlijnen Akkoord Wijkverpleging 2017-heden
  • Procesregie Coronaberaad geneesmiddelen (2020)
  • Kwartiermaker FAST (Future Affordable and Sustainable Therapies) (2020)
  • Procesregie Pilot Ijzeren Voorraad geneesmiddelen (2021)
Onderzoeker integriteitsvraagstukken

Assistis heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in het verrichten van onderzoek naar integriteitsvraagstukken. Dergelijke onderzoeken vereisen veel tact en expertise, omdat altijd moet worden gewaakt voor het onnodig beschadigen van mensen. Zowel met het voorzitten van interne commissies als het samenstellen en leiden van externe commissies heeft Assistis ervaring.

Als onderdeel van deze specialisatie is Michel Dutrée sinds 2015 tuchtrechter van de Dopingkamer van het Instituut voor Sportrechtspraak en sinds 2019 lid van de Commissie Integriteit Publiek Omroep.

 

  • Assistis heeft voor ziekenhuizen integriteitsonderzoek gedaan naar
    • Medicatiefout met dood tot gevolg, onderzoek naar structuur om herhaling te voorkomen
    • Verdenking grensoverschrijdend sexueel gedrag medisch specialist
    • Verdenking grensoverschrijdend sexueel gedrag binnen een afdeli
Begeleider zelfevaluaties RvT/RvC/besturen

Volgens de Governancecode dienen Raden van Toezicht jaarlijks een zelfevaluatie doen en iedere drie jaar dient deze evaluatie te worden begeleid door een externe begeleider. Michel Dutrée is zelf al jaren toezichthouder, gastcommissaris en crisistoezichthouder. In 2021 heeft hij de Commissarissen cyclus bij Nyenrode gevolgd en heeft deze afgesloten met een paper over diversiteit in de raden van toezicht. Hij doet niet alleen zelfevaluaties bij Raden van Toezicht, maar ook bij besturen. In toenemende mate ziet hij dat ook verenigingen de waarde inzien van het regelmatig evalueren van het handelen van hun bestuur.

Michel zorgt voor diepgang in de zelfevaluaties, waarbij hij ook de lastige zaken op een respectvolle manier bespreekt. Hij bereidt zich terdege voor door hetzij een vragenlijst te laten invullen, hetzij ieder lid van de RvT afzonderlijk te spreken naast de leden van de RvB, de secretaris en de secretaresse. Verder bestudeert hij agenda’s en verslagen van de vergaderingen van het laatste jaar. Soms is het van belang om ter voorbereiding een vergadering te observeren.

Coach /Bemiddelaar

Coaching is een mooi vak. Assistis werkt samen met andere coaches, zodat er na een gesprek met Michel het kan zijn dat hij je doorverwijst naar een andere coach waarvan hij denkt dat deze meer geschikt is om met jouw vraag aan de slag te gaan.

Hijzelf heeft al meer dan 30 jaar ervaring. De filosofie die hij hanteert, luidt: ik loop een eindje met je mee op je pad door het leven. We kijken samen naar wat er zoal in de berm ligt. Sommige zaken ben je wellicht vergeten dat ze er zijn, maar ze kunnen je wel behoorlijk in de weg zitten. Andere zaken kun je wellicht gaan zien met andere ogen. Ook kijken we naar de weg die voor je ligt. We kijken naar bruggen, T-splitsingen en kruisingen. Na een tijdje voel je je weer sterk genoeg om je pad zelfstandig, met meer inzicht en plezier te vervolgen. Ik ben er trots op dat vele van mijn oud- coachelingen mij na jaren weer bellen om even “bij te tanken”.

Vanuit deze filosofie is Assistis gespecialiseerd in 4 vormen van coaching:

  • Coaching op keerpunten in het leven: na de eerste baan, dilemma werknemer blijven of toch ondernemer worden, opleiding gaan doen of toch niet etc. Kortom, “Is dit het nu?”-vraagstukken.
  • Coaching van vrouwen die vastlopen in hun carrière door een disbalans in de intensiteit van hun rollen die zij spelen: Vrouw, partner, werkneemster/onderneemster en moeder.
  • Coaching van toezichthouders, bestuurders, managers en secretarissen in het vervullen van hun taken. Dit kan zowel individueel als coaching in teamverband.
  • Mentoring van young high potentials. In welke functies dan ook, Michel heeft er veel plezier in om jonge, ambitieuze en nieuwsgierige mensen te begeleiden in hun inhoudelijke ontwikkeling als adviseur, manager en lobbyist in de breedste zin des woords.

Het verlengde van coaching is bemiddeling. Michel heeft bij het NIP de mediationopleiding gevolgd. Hij gebruikt deze vaardigheden in alle werkzaamheden die hij bij Assistis uitvoert.

Debatleider/extern voorzitter

Michel Dutrée heeft de afgelopen 20 jaar veel ervaring opgedaan in het voorzitten van congressen en bijeenkomsten, zoals voor Euroforum en Bruggink. Bij deze laatste is hij debatleider bij jaarlijkse debatten over geneesmiddelenbeleid. Steevast bereidt hij zich goed voor en hanteert een scherpe en directe interviewstijl: hard op de inhoud, zacht op de persoon. Verder gebruikt hij vaak de techniek van de “Achterkant van het gelijk” (Marcel van Dam/Alexander Pechtold).

Ook wanneer u een voorzitter wil hebben voor een denktank/klankbordsessie en u wil zelf uw handen vrij hebben dan is Dutrée een goede keuze.

0612834521

Leidseweg 115,
2253 AA Voorschoten

N

KvK 27336890

Website by NOFUSS