De titel verwijst naar een uitspraak van een medisch specialist. Toen ik dat vertelde aan een bevriende juriste verzuchtte zij dat het in de advocatuur niet veel anders is. Dit was in 1994. In de loop der jaren heb ik veel maatschappen begeleid en in dit blog wil ik graag een aantal observaties delen.

Maten of partners werken met elkaar samen op inhoud. Bij medici is dat de zorg voor een bepaalde groep patiënten en bij advocaten de zorg voor een bepaalde groep cliënten. In beide gevallen zijn de maten opgeleid volgens het meester/gezel principe. Anciënniteit speelt een rol. Zo heb je als jongste maat bepaalde corvee-taken (organiseren maatschapsdiners, -uitjes, verslaglegging van vergaderingen, etc.), terwijl je wel na ondertekening van het contract volledig gelijk bent aan de andere maten c.q. partners. Tot zover niets aan de hand, zou je zo zeggen. Je gaat lekker aan de slag met je vak. Dat is een volstrekt rationele benadering, echter er is ook een emotionele laag. Deze laag ontdek je vaak pas in de loop van de tijd en met name wanneer je veranderingen voorstelt. Dan zie je ineens een soort aperots ontstaan met opmerkingen als: “prima idee, maar dat hebben we 5 jaar geleden al geprobeerd….” Verder zie je dat lang niet alle maten gelijk zijn en dat sommige zelfs privileges hebben gekregen die andere niet hebben. Dat ter discussie stellen, is uiteraard “not done”. Op een gegeven moment zie je meestal dat de twee jongste maten het initiatief nemen om het beleidsplan (als dat er al is..) tegen het licht te houden. Zij zoeken dan vaak de steun van een extern adviseur om hen daarbij te helpen. Vaak zeggen de oudere maten dat zij het wel zelf kunnen, maar als de “jonkies” dat nu persé willen, dan laten ze zich graag verbazen…… Dat is voldoende om door te zetten.

De afgelopen jaren heeft Assistis veel maatschappen/vakgroepen/samenwerkingsverbanden geholpen met het maken van beleidsplannen en te zorgen dat deze ook worden uitgevoerd. Assistis begeleidt het proces, stelt de vervelende vragen en laat een ieder in zijn/haar waarde. Vaak wordt Assistis gevraagd om als extern voorzitter de groep een aantal maanden te begeleiden.

Soms is de sfeer al niet al te best en wordt Assistis gevraagd om als bemiddelaar op te treden. Met het ontstaan van de Medisch Specialistische Bedrijven moeten de verhoudingen binnen het ziekenhuis zich weer “zetten”. Iedereen moet nog wennen aan de nieuwe situatie, die aan de ene kant nieuwe mogelijkheden biedt, maar aan de andere kant ook een stuk zakelijker is dan de oude situatie. Op dit moment begeleidt Assistis specialisten bij het vinden van dit nieuwe evenwicht, zodat een vakgroep/maatschap gewoon leuk is en geen gedwongen huwelijk!