Onderhandelen

Door de toenemende marktwerking in de zorg is de aandacht voor het onderhandelen toegenomen. Er moet immers onderhandeld worden over contracten met de zorgverzekeraars, banken, bouwondernemingen et cetera. Goede onderhandelaars blijken schaars te zijn, juist op het moment dat u ze het hardst nodig hebt, namelijk bij complexe trajecten. In die gevallen kunt u een beroep doen op Assistis. Naast het overnemen van de onderhandeling en in uw opdracht de deal sluiten, kan Assistis ook uw onderhandelteam coachen in hun zoektocht naar de beste win-win alternatieven bij niet vlottende onderhandelingen.
Vooral ook handig voor de nieuwe Medisch Specialistische Bedrijven.

logos-assistis-strategy-72dpi