Waarom Coaching&Go?

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor burn-out verschijnselen bij dertigers. Zij lopen na 5-10 jaar werkervaring vast en glijden dan veelal onopgemerkt een vroege burn-out in met alle gevolgen van dien. Assistis heeft voor deze specifieke groep een moderne aanpak ontwikkeld die zin heeft wanneer de eerste verschijnselen van overbelasting zichtbaar worden. We noemen deze actiegerichte, korte coaching, Coaching&Go!

 

Hoe gaat Coaching&Go in zijn werk?

Intake via Skype, Telefoon of Live

Bij de intake gaan we na wat je vraag/probleem/actie is waar je mee aan de slag wilt. In dat gesprek gaan we in het kort in op jouw situatie, hoe je daarin verzeild bent geraakt en welke idee├źn je hebt om eruit te komen. Tevens leg ik je in het kort uit wat het traject is en als je ervoor gaat dan maken we een afspraak voor het eerste live gesprek

Per mail ontvang je als je ervoor gaat, een vragenlijst

De vragenlijst bestaat uit een algemeen deel, waarin gevraagd wordt naar je tocht door het leven totnutoe, een paar specifieke vragen die voort zijn gekomen uit de intake. Verder vraag ik je een teamrol vragenlijst in te vullen. Die geeft mij wat meer inzicht hoe je in groepen functioneert.

Eerste gesprek van 1 uur Live
  • Bespreken uitkomsten vragenlijst
  • Oefeningen voor de komende maand
Aan de gang met de oefeningen

De oefeningen zijn heel praktisch en zijn zowel gericht op doen en actie, als op denken en reflectie. Ook vraag ik je iedere dag schriftelijk terug te blikken op de dag.

Actieve coachwandeling
  • Al wandelend bespreken we hoe het is gegaan en bespreken we hoe je de regie over je leven weer terugkrijgt
  • Meestal nemen we een goed getrainde hond mee om de effecten van gedrag meteen te demonstreren
  • Aan het eind formuleren we de reflectie-opdracht
Aan de gang met de reflectie-opdracht

Met de reflectieopdracht beleef je als het ware het hele coachingstraject opnieuw en formuleer je op een gestructureerde manier je eigen actieplan voor het komende jaar. Iedereen die aan coaching&go meedoet krijgt een persoonlijke reflectieopdracht. Na inlevering zoek ik bij jouw actieplan een “token” als fysiek geheugensteuntje.

Afsluitend gesprek van 1 uur Live

Bespreken hoe jij de resultaten van het traject kunt borgen, zodat je de grip op je leven vasthoudt

Na drie maanden voeren we via Skype of telefoon een updategesprek

Benieuwd als we zijn naar je resultaten, geven we ook nog aanvullend advies om het vol te houden.

logos-assistis-coachingandgo-72dpi