Coachen

Coaching is een mooi vak. De filosofie die Assistis hanteert, luidt: “We lopen een eindje mee op je pad en we kijken wat er zoal in de berm ligt waaraan je mogelijk geen aandacht hebt geschonken en wat je zomaar voorbij bent gelopen. We kijken samen naar de weg die voor je ligt, maar ook naar de weg die je achter je hebt gelaten. We kijken naar bruggen, T-splitsingen en kruisingen. Na een tijdje scheiden onze wegen zich. Dan vervolg jij weer met meer inzicht en plezier je pad”. Uiteraard beschikt Assistis over een netwerk van coaches die volgens dezelfde filosofie werken, zodat er altijd een coach is die bij jou past.

Specialisaties in Coaching

Vanuit deze filosofie is Assistis gespecialiseerd in drie vormen van coaching:

  • Coaching op keerpunten in het leven: na de eerste baan, dilemma werknemer blijven of toch ondernemer worden, opleiding gaan doen of toch niet et cetera. Kortom, de typische “Is dit het nu?” – vraagstukken.
  • Coaching van toezichthouders, bestuurders, managers en secretarissen in het vervullen van hun taken. Individueel of in teamverband.
  • Coaching van vrouwen die vastlopen in hun carrière door een disbalans in de intensiteit van de zes rollen die zij moeten spelen: vrouw, partner, werkneemster/onderneemster, huismanager en moeder.

Aanpak

Assistis hanteert bij elke vorm van coaching de volgende aanpak:

Kennismakingsgesprek

 • Hierbij kijken coach en gecoachte of zij elkaar vertrouwen c.q. liggen. De befaamde “klik” moet er wel zijn.
 • Vervolgens wordt de vraag besproken die de gecoachte heeft verkend.
 • Aan het eind van het gesprek stellen coach en gecoachte samen vast of het coachingstraject kan starten of niet. Als dat laatste het geval is, kan de coach je namen geven van coaches die bij jou passen.

Offerte voor coachingstraject

Een traject beslaat zes sessies inclusief het kennismakingsgesprek. Iedere sessie duurt anderhalf tot twee uur en kan in principe op elke rustige locatie plaatsvinden. De doorlooptijd varieert van vier tot zes maanden.

Na ondertekening van de offerte start het traject.
Aan het eind van het traject evalueren coach en gecoachte samen het traject. Dan zijn er drie mogelijkheden:

 • De vraag van gecoachte is voldoende behandeld
 • De vraag is weliswaar voldoende behandeld, maar de gecoachte heeft toch de behoefte om de coach zo nu en dan nog eens te raadplegen. Hiervoor kent Asssistis de knipkaart. Hierbij koopt de gecoachte een tien uren knipkaart tegen een gereduceerd tarief. De knipkaart is een jaar geldig, waarbij de eerste twee knippen bij het afgeven van de knipkaart worden gefactureerd. Mocht de gecoachte geen gebruik maken van de knipkaart dan vervallen deze twee knippen na één jaar.
 • De vraag van de gecoachte is nog niet voldoende behandeld. Dan kan de gecoachte besluiten tot een tweede coachingstraject van zes sessies. Met na afloop wederom de knipkaartmogelijkheid.

logos-assistis-strategy-72dpi