Bemiddelen

Soms ontstaat privé of zakelijk een conflict waarbij partijen tegenover elkaar komen te staan. Vaak is dan de fase van het over en weer modder gooien al bereikt en zit het conflict muurvast. In dergelijke gevallen kan bemiddeling uitkomst brengen. Bij bemiddeling gaat een door beide partijen geaccepteerde bemiddelaar aan het werk. Die gaat na of er mogelijkheden zijn om er toch gezamenlijk uit te komen, zonder de rechter. Hiertoe wordt een bemiddelingsovereenkomst opgesteld, waarna de bemiddelaar aan de slag gaat. Komen de partijen er uit, dan worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.
Mocht de bemiddeling geen resultaat sorteren, dan kan deze overgaan in arbitrage waarbij de arbiter een bindende uitspraak doet. Als laatste kan de bevoegde rechter worden ingeschakeld om een oordeel te vellen. Een belangrijk verschil tussen deze twee is dat de arbiter rekening houdt met alle belangen, en dat de rechter een uitspraak doet op grond van de wet.
Assistis biedt zowel bemiddeling als arbitrage aan.

logos-assistis-strategy-72dpi