Adviseren naar de toekomst

Assistis hanteert de filosofie dat de opdrachtgever moet scoren. Een rol in de schaduw past ons uitstekend. Assistis stelt voor u notities op, oefent situaties met u en houdt u scherp door advocaat van de duivel voor u te zijn. Assistis heeft zich gespecialiseerd in het opstellen van toekomstvisies, gekoppeld aan strategieontwikkeling. Dit helpt u om daadwerkelijk stappen te zetten in de gewenste nieuwe richting. Hierbij moet het spel van belangen van vele personen en instanties goed gespeeld worden.
Assistis beheerst dat spel.

logos-assistis-strategy-72dpi