De aanpak van Maatschapcoach

Het begint met een kennismakingsgesprek, waarin de vraag van de maatschap  wordt besproken. Hierbij gaat het ook of er een klik is tussen maatschap en Maatschapcoach. Maatschapcoach biedt 5 interactieve modules aan die onderling ook zijn te combineren.

Maatschap voorzitten

  • Door de hectiek van alledag schieten het voorbereiden van de maatschapsvergadering er weleens bij in. Het opvolgen van actiepunten is traag en voor je het weet loopt de maatschap hopeloos achter de feiten aan.
  • Een extern voorzitter kan ervoor zorgen dat iedereen wordt gehoord. Daarnaast kan hij/zij door de introductie van zakelijk en efficiënt vergaderen zorgen dat maatschapsvergaderingen leuk worden en actiepunten binnen de reactietermijnen worden afgewerkt.
  • Ook kan de extern voorzitter een lid van de maatschap opleiden tot voorzitter.

Maatschap als team

Gaat er een maat weg of breidt de maatschap uit, dan is het van belang om even de tijd te nemen voor het vormen van een nieuw team. Maatschapcoach kan in kort tijdbestek, op een speelse manier de maatschap helpen bij teamvorming.

Maatschap en de toekomst

In de huidige dynamische wereld van de gezondheidszorg is het ook als maatschap steeds belangrijker om te weten wat je wilt. Het maken van een toekomstvisie voor de maatschap met een vijfjarenplan is eigenlijk essentieel geworden, wil je meedoen in al het zorgcontracteringsgeweld. Volgens een helder stappenplan helpt  Maatschapcoach dit te realiseren.

Maatschap en concreet worden

Soms heeft de maatschap al een toekomstvisie en meerjarenbeleidsplan, echter lukt het niet dat te concretiseren in een jaar-actie-plan. Maatschapcoach heeft hier een realistische aanpak voor ontwikkeld. Het motto daarbij is “doe dat wat je aankunt”. Ambitie en enthousiasme zijn prima, echter blijf realistisch, het moet allemaal wel gebeuren naast een veelheid van andere taken.

Maatschap en onderhandelen

In de Zorg zien we dat er Medisch Specialistische Bedrijven zijn gevormd, waarmee de maatschappen nu moeten gaan onderhandelen. De besturen worden gevormd door leden van andere maatschappen. Hoe krijg je nu gedaan wat je als maatschap wilt? Wat zijn je terugval scenarios? Hoe ga je om met conflicten? Maatschapcoach heeft een programma met veel voorbeelden en oefeningen, zodat bijna spelenderwijs de basisaspecten van het onderhandelen worden geleerd.

logos-assistis-maatschapcoach-72dpi